Aplikuj na stanowisko

Prosimy dołączyć pliki o łącznym rozmiarze nieprzekraczającym 700kB. System obsługuje następujące formaty: .pdf, .docx, .doc, .rtf .txt.

CV zawierające jakiekolwiek odwołania do danych wrażliwych (dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również stanu zdrowia, kodu genetycznego, nałogów i życia seksualnego oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń w postępowaniu sądowym lub administracyjnym) nie będą akceptowane.

Szczegóły oraz warunki zatrudnienia zostaną omówione na spotkaniu z wybranymi kandydatami w siedzibie naszej Spółki.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.


Formularz 


Pola oznaczone * są wymagane
 
 
 
 
 

Maszpozostało znaków.
 
 
 
 
 
 

Wpisz kod ochronny:
...