1.518
Półzłącze obrotowe do rusztowań budowlanych
1.518 Półzłącze obrotowe do rusztowań budowlanych

kod mm10 zloncze zloncze sroba
1-518-10-411 34,0 - 19 0,50 phone
1-518-19-611 42,0 - Zn 19 0,65 phone
1-518-22-311 42,0 + Zn 22 0,67 phone
1-518-28-111 48,3 + 19 0,76 phone
1-518-28-311 48,3 + Zn 19 0,80 phone
1-518-28-611 48,3 - Zn 19 0,76 phone
1-518-31-111 48,3 + 22 0,90 phone
1-518-31-311 48,3 + Zn 22 0,80 phone
1-518-31-611 48,3 - Zn 22 0,86 phone
1-518-47-611 60,0 - 19 0,90 phone
1-518-59-611 63,0 - Zn 22 0,93 phone
1-518-68-311 76,0 + Zn 22 0,97 phone
1-518-68-611 76,0 - Zn 22 1,12 phone

PN-EN 74-2

cynkowane ogniowo, pakowane do kartonów,
możliwość pakowania do worków po 50 szt.