Młotek brukarski z gumą

1.431

kod kg6 mm
1-431-31-601 1,50 300 2,45 2
1-431-31-631 1,50 400 2,60 phone

trzon bukowy prosty, powierzchnie lakierowane