Młotek murarski z pobijakiem

1.411

RMRmF

kod kg6 mm
1-432-09-631 0,4 320 0,52 10

BN-78/4511-04

trzon bukowy prosty, powierzchnie lakierowane

RMRmD

kod kg6 mm
1-432-15-621 0,7 275 0,89 10

BN-78/4511-04

trzon bukowy prosty, powierzchnie lakierowane