Młotek spawalniczy

1.435

RMRmP

kod kg6 mm
1-435-00-611 0,3 285 0,42 10

trzon bukowy prosty, powierzchnie lakierowane