Kilof górniczy

1.394

kod kg5 mm7
1-394-23-400 1,50 1,50 1

wykonane ze stali narzędziowej, powierzchnie lakierowane