Siekiera z klinem

1.322

kod kg2 mm7
1-322-17-301 1,20 550 1,65 phone
1-322-33-301 2,00 650 2,55 phone

ergonomiczny trzon jesionowy, powierzchnie lakierowane