Kariera

KUŹNIA Sułkowice S.A. jest wiodącym producentem odkuwek matrycowych na rynku krajowym, jak również na rynkach zagranicznych. Zatrudniamy fachowców o najwyższych kwalifikacjach, gwarantując równocześnie atrakcyjne warunki zatrudnienia. Poszukujemy osób kreatywnych, zaangażowanych i energicznych, które są zorientowane na osiąganie coraz lepszych wyników w pracy.

Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

Specjalista / Specjalistka ds. handlu zagranicznego

Miejsce pracy: Sułkowice, pow. myślenicki

Opis stanowiska

Główne obowiązki:

 • pozyskiwanie nowych klientów na rynkach zagranicznych
 • zapewnienie wysokiego poziomu obsługi klientów, prezentacja oferty produktowej
 • przygotowywanie ofert handlowych, prowadzenie dokumentacji sprzedażowej
 • planowanie i udział w międzynarodowych targach branżowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: ekonomia / logistyka / handel zagraniczny lub pokrewne
 • znajomość języka niemieckiego i / lub języka angielskiego
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • dyspozycyjność – gotowość do wyjazdów służbowych poza granice kraju
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • dokładność i precyzja w pracy

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • atrakcyjne benefity
 • prywatną opiekę medyczną
 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia / kursy)

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o dostarczenie podania o pracę / CV na adres:

KUŹNIA Sułkowice S.A

1-Maja 70, 32-440 Sułkowice

(tel. 12 / 37-28-717 – Dział Kadr, kadry@kuznia-sulkowice.pl)

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli w dokumentacji aplikacyjne: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

ELEKTRONIK

Miejsce pracy: Sułkowice, pow. myślenicki

Opis stanowiska

Główne obowiązki:

 • naprawa  systemów sterowania, programowanie sterowników
 • rozwiązywanie problemów technicznych i eksploatacyjnych systemów sterowania
  w brygadzie utrzymania ruchu
 • usuwanie awarii w sterowaniu maszyn

Wymagania:

 • wykształcenie techniczne zawodowe lub średnie
 • znajomości elementów automatyki przemysłowej
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych i sterowania
 • dokładność i precyzja w pracy

Oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pakiet prywatnej opieki medycznej
 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia / kursy)

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o dostarczenie podania o pracę / CV na adres:

KUŹNIA Sułkowice S.A

1-Maja 70, 32-440 Sułkowice

(tel. 12 / 37-28-717 – Dział Kadr, kadry@kuznia-sulkowice.pl)

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli w dokumentacji aplikacyjne: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Wyślij nam wiadomość!

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla realizowanych przez Kuźnię Sułkowice S.A. procesów rekrutacyjnych, takich jak: praca, staż i praktyki zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: „RODO”) informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach (32-440) ul. 1 Maja 70 („Administrator danych”).
Z Administratorem danych można się skontaktować:
1. listownie: 32-440 Sułkowice, ul. 1 Maja 70,
2. przez e-mail: kadry@kuznia-sulkowice.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w Kuźni Sułkowice S.A. procesach rekrutacyjnych (praca, staże i praktyki) oraz w celu ceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. przepis prawa tj. art. 22¹ § 1 kodeksu pracy i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 3. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
 4. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych.
 5. Uzasadniony interes Kuźni Sułkowice S.A. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Kuźnia Sułkowice S.A. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Sułkowice 32-440, ul. 1 Maja 70 lub e-mail na adres kadry@kuznia-sulkowice.pl
 2. Prawo dostępu do treści swoich danych.
 3. Prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Kuźni Sułkowice S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Kuźnia Sułkowice przesłała dane do innego administratora. Jednakże Kuźnia Sułkowice zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy Kuźnia Sułkowice przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres 32-440 Sułkowice, ul. 1 Maja 70, lub przez e-mail: kadry@kuznia-sulkowice.pl

Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z art. 22¹ § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w Kuźni Sułkowice procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z art. 22¹ § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.