Polityka prywatności

Dane osobowe osób kontaktujących się ze spółką Kuźnia Sułkowice S.A., zarówno przez wysłanie wiadomości e-mail jak i listownie będą przetwarzane przez Kuźnia Sułkowice S.A. z siedzibą w Sułkowicach przy ul. 1 Maja 70, 32-440, jako administratora danych w celu przekazywania Państwu informacji dotyczących usług i produktów oferowanych przez Kuźnię Sułkowice S.A. oraz w celu udzielania odpowiedzi na kierowane przez Państwa zapytania.
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania Państwu ww. informacji przez Kuźnię Sułkowice S.A. W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo zgłosić się do siedziby Kuźni Sułkowice S.A. lub przesłać wniosek na adres listownie lub drogą elektroniczną.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce RODO, ujęte tam informację dot. przysługujących uprawnień mają zastosowanie do danych osobowych pozyskiwanych ww. sposób.