Podlaskie

AW Narzędzia

15-349 Białystok
ul. Sławińskiego 8

tel: 85-663-14-10, 85-748-01-62
fax: 85-663-14-40

www.aw-narzedzia.com.pl
e-mail: biuro@aw-narzedzia.com.pl

CEM HURT

15-399 Białystok,
ul. Octowa 5/1

tel.: 85-74-43-522

www.cemhurt.com.pl

e-mail: bialystok@cemhurt.com.pl